При здійсненні зовнішньоекономічних операцій, пов’язаних з купівлею-продажем товарів, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть зіткнутися з ланцюжком непорозумінь, у зв’язку з неоднаковою інтерпретацією контрагентами взаємних прав та обов’язків, а саме при здійсненні постачання товарів від місця відправлення в місце призначення. Це може бути пов’язано з відмінностями правил і звичаїв, існуючих в різних країнах світу. Вирішити ці питання можливо тільки шляхом використання контрагентами єдиного набору міжнародних правил для однозначного тлумачення термінів, вживаних в зовнішній торгівлі. З цією метою в 1936 році вийшло у світ перше видання міжнародних правил тлумачення торгових термінів (редакція Інкотермс- 1936) Міжнародної торгової палати. У ці правила постійно вносяться зміни та доповнення, які публікуються Міжнародною торговою палатою (1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 років)

Застосування вказаних правил в зовнішньоекономічному договорі (контракті)   при визначенні умов постачання товарів дозволяє виключити різне тлумачення підприємствами-контрагентами своїх обов’язків відносно постачання товарів від продавця покупцеві. Умови постачання визначають обов’язки продавця по доставці товару до вказаного місця та встановлюють момент переходу ризику випадкової загибелі або ушкодження товару. Дія Інкотермс поширюється виключно на стосунки між продавцем і покупцем у рамках договорів купівлі-продажу. Разом з цим Правила Інкотермс не розглядають такі питання, як перехід права власності в контрактах купівлі-продажу від продавця до покупця, і для вирішення цього питання у взаємовідносинах зі своїми контрагентами доцільно керуватися положеннями Конвенції ООН 1980 року про договори міжнародного купівлі-продажу товару.

Редакція ІНКОТЕРМС містить 13 термінів – базисів постачання, які можна об’єднати в чотири основні групи : Е, F, C, D (див. таблицю 1).

Таблица 1

ТЕРМІНИ ІНКОТЕРМС
Буквене позначення групи Е F C D
Суть термінів
в групі
Відправлення

(покладання на продавця мінімальних зобов’язань)

Основне перевезення не сплачене

(покладання на продавця зобов’язань по доставці товару для перевезення згідно з вказівками покупця)

Основне перевезення сплачене

(покладання на продавця зобов’язань по підписанню договору перевезення на звичайних умовах за свій рахунок)

Прибуття

(покладання на продавця зобов’язань по несенню всіх ризиків та витрат по доставці товару в узгоджене місце)

Торгові терміни EXW
франко-завод

(… назва місця)

FCA
франко-перевiзник

(… назва місця призначення)

CFR
вартість і фрахт

(… назва порту призначення)

DAF
постачання до кордону

(… назва місця постачання)

  FAS
франко вздовж борту судна

(… назви порту відвантаження)

CIF
вартість, страхування і фрахт

(… назва порту призначення)

DES
постачання у судна

( назва порту призначення)

FOB
франко-борт

(… назва порту відвантаження)

CPT
фрахт/перевезення сплачені до

(… назва місця призначення)

DEQ
постачання з причалу

(. назва порту призначення)

  CIP
фрахт/перевезення і страхування сплачені до

(… назва місця призначення)

DDU
постачання без сплати митного збору

(… назва місця призначення)

  DDP
постачання із сплатою митного  збору

(… назва місця призначення)

 

 

 

 

Таблица 2

Вид транспорту, до яких можуть застосовуватися терміни постачання Торговий термін
Будь-який вид транспорту EXW
FCA
CPT
CIP
DDU
DDP
Виключно морський та внутрішній водний транспорт FAS
FOB
CFR
CIF
DES
DEQ
Перевезення залізничним, автомобільним транспортом DAF

 

Ризики втрати або ушкодження товару, а також обов’язки, по несенню витрат, пов’язаних з товаром, переходять від продавця до покупця в конкретно певному місці, у зв’язку з чим, базисна умова постачання повинна обов’язково передбачати вказівку географічного   пункту, в якому здійснюється постачання товару (наприклад: ЕХW Київ, СPТ Берлін).

Базисні умови постачання використовуються для калькуляції вартості товару в контракті (фактурна вартість) і грають найважливішу роль у визначенні митної вартості товару см розділ “МИТНА ВАРТІСТЬ”)

При ввезенні товарів в Україну (див. таблицю 3) їх митна вартість визначається шляхом приведення фактурної вартості у відповідності до бази цін CIF- український порт, CIP- пункт призначення на межі, CPT- пункт призначення на кордоні України або DAF- кордон України.

При цьому, якщо товари куплені на умовах, які свідчать, що постачання здійснюється в пункт призначення, який розміщений за митною територією України (наприклад, EXW- Будапешт, FOB- Токіо, CIF- Рига, DAF- Брест), то до фактурної вартості додаються витрати на доставку товарів до моменту перетину митного кордону України, які не входять у вартість товару на вказаних умовах.

Якщо ж умовами передбачено постачання товару в пункт призначення, який розміщений на митній території України (наприклад, CIP- Ніколаєв, DDP- Львів), то від фактурної вартості віднімаються витрати, які мали місце після моменту перетину митного кордону України та підтверджені відповідним чином.

Таблиця 3

Визначення митної вартості залежно від умов постачання при імпорті товарів в Україну

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP
1. Упаковка                          
2. Завантаження на транспортний засіб +                        
3. Доставка основному перевізникові + +                      
4. Вивізне мито                          
5. Страхування перевезення + + + +                  
6. Завантаження на основний транспорт + + +                    
7. Оплата основного транспорту* + + + +                  
8.Розвантаження                    
9. Імпортне мито                      
10. Доставка від основного транспорту                        
11.Розвантаження на склад підприємства                        

Примітки:

1. У рядках 1 – 7 враховуються витрати, понесені до моменту перетину митного кордону України.
2. У рядках 8 – 11 враховуються витрати, понесені на території України.
3. – Тільки до моменту перетину митного кордону України.
4.   – Витрати, які включаються в ціну товару згідно з Інкотермс.
5. +” – При визначенні митної вартості витрати додаються.
6. – При визначенні митної вартості витрати віднімаються незалежно від того, хто їх несе.

При вивезенні товарів за межі митної території України (див. таблицю 3) їх митна вартість визначається шляхом приведення фактурної вартості у відповідність до бази цін FOB- український порт, DAF- кордон України (пункт призначення на митному кордоні України) або CIP- пункт призначення на митному кордоні України.

При цьому, якщо товари продані на умовах, які свідчать, що постачання здійснюється в пункт відвантаження, який розміщений на митній території України (наприклад, EXW- Київ або FCA- Чернігів), то до фактурної вартості додаються витрати на доставку товару до моменту перетину митного кордону України.

Якщо ж умовами постачання передбачено постачання в пункт призначення, розміщений за межею митної території України (наприклад, CIF- Стамбул, DAF- польсько-німецька межа), то від фактурної вартості віднімаються відповідним чином підтверджені витрати на доставку товару після моменту перетину митного кордону України.

Таблиця 4

Визначення митної вартості залежно від умов постачання при експорті товарів з України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP
1. Упаковка                          
2. Завантаження на транспортний засіб +                        
3. Доставка основному перевізникові + +                      
4. Вивізне мито    
5. Страхування перевезення + +                      
6. Завантаження на основний транспорт + + +                    
7. Оплата основного транспорту* + +              
8.Розвантаження                    
9. Імпортне мито                      
10. Доставка від основного транспорту                        
11.Розвантаження на склад підприємства                        

 

Примітки:

1. У рядках 1 – 7 враховуються витрати, понесені на території України.
2. У рядках 8 – 11 враховуються витрати, понесені на території країни-імпортера.
3. * – До моменту перетину митного кордону України.
4.   – Витрати, які включаються в ціну товару згідно з Інкотермс.
5. +” – При визначенні митної вартості витрати додаються незалежно від того, хто їх несе.
6. – При визначенні митної вартості витрати віднімаються незалежно від того, хто їх несе.

 

Правила Incoterms версії 2010 вступили в силу 1 січня 2011 р. Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародної торгової палати.

Як відзначається в повідомленні, нове видання Правил якнайповніше і точно відображає в собі торгову практику останнього десятиліття та містить ряд нововведень :

– загальна кількість термінів скорочена з 13 до 11, при цьому 2 з них – абсолютно нові;

– нова структура правил Incoterms включає 2 групи термінів : терміни, використовувані при перевезенні будь-якими видами транспорту (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP); терміни, використовувані при морському та внутрішньому водному перевезенні (FOB, CFR, CIF).

Також в документі враховані:

– питання безпеки вантажів з урахуванням відмінності правових систем;

– детальне введення до кожного терміну нових правил дозволяє без проблем обрати коректний термін для контракту;

– сучасні вимоги контейнерного транспорту.

Два нові терміни: DAT (постачання на терміналі) і DAP (постачання в пункті), замінюють важко виконувані у багатьох випадках терміни DDU (постачання без оплати мит), DAF (постачання до межі), DEQ (постачання з причалу), DES (постачання з судна).

Внесені доповнення до термінів FOB, CFR і CIF.

Нові правила в редакції Інкотермс 2010 можна представити у вигляді таблиці.

Категорія E
Відвантаження
EXW Будь-які види транспорту EX Works (… named place)
Франко завод (…назва місця)
Категорія F
Основне перевезення не сплачене продавцем
FCA морські та внутрішні водні перевезення Free Carrier (…named place)
Франко перевізник (…назва місця)
FAS морські та внутрішні водні перевезення Free Alongside Ship (… named port of shipment)
Франко вздовж борту судна (… назва порту відвантаження)
FOB морські та внутрішні водні перевезення Free On Board (… named port of shipment)
Франко борт (…назва порту відвантаження)
Категорія C

Основне перевезення сплачене продавцем

CFR Будь-які види транспорту Cost and Freight (… named port of destination)
Вартість та фрахт (… назва порту призначення)
CIF Будь-які види транспорту Cost, Insurance and Freight (… named port of destination)
Вартість, страхування та фрахт (…назва порту призначення)
CIP Будь-які види транспорту Carriage and Insurance Paid Тo (… named place of destination)
Фрахт/перевезення та страхування сплачені до (…назва місця призначення)
CPT Будь-які види транспорту Carriage Paid To (… named place of destination)
Фрахт/перевезення сплачені до (…назва місця призначення)
Категорія D
Доставка
DAT Будь-які види транспорту Delivered At Terminal (… named terminal of destination)
Постачання на терміналі (… назва терміналу)
DAP Будь-які види транспорту Delivered At Piont (… named point of destination)
Постачання в пункті (… назва пункту)
DDP Будь-які види транспорту Delivered Duty Paid (… named place of destination)
Постачання з оплатою мита (… назва місця призначення)

 

Класифікатор літерних кодів умов постачання затверджений наказом Мінфіну від 20.09.2012 N 1011.

Чинне законодавство України залишає на розсуд українського підприємства і його зарубіжного контрагента питання про те, яка редакція правил застосовуватиметься в зовнішньоекономічному контракті.

Расчет за
15 минут